Auteur

Jan Kleipool
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: AkzoNobel AkzoNobel - Verkoopvolumes dalen, maar hogere verkoopprijzen compenseren hogere inputkosten

maandag 25 juli 2022

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0013267909 EUR 15.3 3.27 Duurzaam Basismaterialen

Verkoopvolumes dalen, maar hogere verkoopprijzen compenseren hogere inputkosten

AkzoNobel heeft sterke marktposities in Europa en de opkomende markten. Effectieve kostencontrole en economisch herstel hebben de resultaten vorig jaar ondersteund. Hogere grondstoffenprijzen vormen dit jaar echter een serieuze tegenwind, al kan AkzoNobel deze succesvol doorberekenen aan klanten. De verkoopvolumes bij zowel de coating- als de verfdivisie staan onder druk door nieuwe lockdowns in China en het afbouwen van voorraden binnen de keten. De verfdivisie en het doe-het-zelfsegment zijn gevoelig voor de hoge inflatie (lagere consumentenbestedingen) en eventuele verslechtering van de woningmarkt. Dit maant tot enige voorzichtigheid. Het lijkt er wel op dat het ergste wat betreft de grondstoffeninflatie achter de rug is en eind 2022 zal afnemen. Akzo heeft zich gedurende de afgelopen periode sterk gepositioneerd en heeft de hogere prijzen kunnen doorberekenen. Als de kosteninflatie normaliseert, kunnen de marges weer snel oplopen. De waardering bevindt zich in neutraal gebied.

Wereldwijd actieve verf- en coatingproducent

Het Nederlandse AkzoNobel produceert decoratieve verf en coatings voor industriële toepassingen. Bij een omzet van €9,6 mld boekte het bedrijf in 2021 een aangepaste nettowinst van €782 mln. De industriele coating-divisie was goed voor 58,5% van de omzet, decoratieve verven voor 41,5%. Ongeveer 50% van de omzet komt uit Europa, 30% uit Azie, 12% uit Noord-Amerika en 8% uit Zuid-Amerika.

Aandacht naar verf en coatings

AkzoNobel is vooral bekend van zijn decoratieve verven, met merken als Flexa en Hammerite. Dit segment is echter zeer competitief en kent lage marges. Een stijging van grondstoffenprijzen is hier lastig door te berekenen, gezien de prijsgevoeligheid van de afnemers. Binnen de divisie industriële coatings vallen verven en coatings voor schepen, vliegtuigen, industrie en machines. Hierin heeft het bedrijf een sterke positie opgebouwd, met name in Azië.

Tegenvallende resultaten bij beide divisies door lagere verkoopvolumes. Prijzen stijgen sneller dan grondstoffeninflatie. Prognoses ongewijzigd

Akzo Nobel rapporteerde 20 juli wat tegenvallende resultaten over het tweede kwartaal van 2022. De terugkerende EBIT daalde met 26% jaar op jaar (joj) naar €249 mln en lag zo’n 5% onder de (al verlaagde) consensusverwachting van analisten. Dit was vooral te wijten aan lagere verkoopvolumes als gevolg van nieuwe lockdowns in China en voorraadafbouw in Europa. De verkoopprijzen stegen echter sterk met 16% en lagen daarmee aan de bovenkant van de prognose. De hogere prijzen compenseerden de hogere grondstoffenkosten ruimschoots. Ondanks de hogere verkoopprijzen daalde de marge met 460 basispunten naar 8,7% (van 13,3% in hetzelfde kwartaal van vorig jaar), onder de consensusverwachting van 9,6%. Beide divisies, decoratieve verven en coatings, presteerden tegenvallend en lieten vergelijkbaar beeld zien van lagere verkoopvolumes, hogere grondstoffenkosten en hogere verkoopprijzen. Bij verven daalden de volumes met 8% door zwakkere doe-het-zelfvraag in Europa (voorraadafbouw), wat werd gecompenseerd door hogere prijzen (+11%). De marge daalde echter fors door hogere grondstoffenkosten. Bij Performance Coatings daalden de verkoopvolumes eveneens flink met 9%, terwijl de prijzen stegen met 19%. De schuld kwam hoger uit dan verwacht door overnames en een hoger dan verwacht werkkapitaal, wat overigens ook leidde tot een negatieve vrije kasstroom van -€119 mln. De schuld kwam uit op €3,86 mld tegenover de consensus van €2,7 mld. De prognoses bleven ongewijzigd. Het management rekent op een omzetgroei in lijn met of boven de marktgroei en een jaarlijkse margegroei van 50 basispunten tot en met 2023. In 2023 moet de aangepaste EBITDA rond de €2 mld liggen. Akzo Nobel verwacht verder dat de grondstoffeninflatie tegen eind 2022 afneemt.

Waardering globaal in lijn met subsector

Per saldo wat tegenvallende resultaten, doordat lagere verkoopvolumes en hogere operationele kosten zwaarder wogen dan het positieve effect van de hogere verkoopprijzen (die sneller stegen dan de grondstoffenkosten). Dat de grondstoffeninflatie tegen eind 2022 lijkt af te gaan nemen, is een gunstige ontwikkeling. Als dat gepaard gaat met een herstel van de verkoopvolumes, kan dat de koers van het aandeel ondersteunen in de tweede helft van jaar. Het lijkt er dus op dat het ergste wat betreft de grondstoffeninflatie achter de rug is en Akzo zich gedurende deze periode sterk heeft gepositioneerd en de hogere prijzen heeft kunnen doorberekenen. Als de kosteninflatie normaliseert, kunnen de marges weer snel oplopen. We zijn dan ook wat positiever geworden over het aandeel op het huidige waarderingsniveau, maar nog steeds terughoudend gezien de hogere schuld en de gevoeligheid van de verfdivisie voor de inflatie (lagere consumentenbestedingen) en woningmarkt. Het aandeel noteert tegen een koers-winstverhouding van 13,4 op basis van de getaxeerde winst voor de komende twaalf maanden. Dat is fors lager dan het eigen historisch gemiddelde over de afgelopen tien jaar van 17,6, maar globaal in lijn met de chemiesector (12,8). Het getaxeerde dividendrendement van 3,3% ligt boven het gemiddelde van de subsector (2,6%).

Kansen

  • Sterke positionering in Europa en Azië.
  • Structurele operationele verbeteringen in de verf- en coatingdivisies.
  • De succesvolle uitvoering van de strategie heeft geleid tot een hogere winstgevendheid
  • Akzo Nobel kan producten en oplossingen ontwikkelen die geen gevaarlijke stoffen bevatten. Hierdoor kan het voldoen aan een groeiende vraag naar dit soort producten, vooral in Noord-Amerika en Europa.
  • Het duurzaamheidsrisico is gemiddeld en ligt fractioneel onder dat van de subsector. Akzo Nobel werkt met chemische en schadelijke stoffen waarvan de regelgeving met betrekking tot chemische veiligheid snel kan veranderen. Dit kan leiden tot restricties op het gebruik van bepaalde stoffen.

Risico's

  • Sterke stijging van de grondstoffenprijzen. Ook in de rest van 2022 lijken hogere grondstoffenprijzen nog voor tegenwind te gaan zorgen, al zal de inflatiedruk tegen de eind van het jaar afnemen.
  • Verdere efficiëntieslagen zullen moeilijker te realiseren zijn doordat de relatief makkelijk door te voeren kostenbesparingen reeds zijn behaald.
  • De verfdivisie en het doe-het-zelfsegment zijn gevoelig voor de hoge inflatie (lagere consumentenbestedingen) en eventuele verslechtering van de woningmarkt.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 54,04 op Akzo Nobel 3,9 1,19 1,69 -3,36 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 54,04 op Akzo Nobel 3,9 1,19 1,69 -3,36 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 77,19 op Akzo Nobel 8,3 0,80 0,00 +6,68 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 82,04 op Akzo Nobel 3,7 1,28 1,78 +3,23 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jan Kleipool, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen