Auteur

Jan Kleipool
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Meta Platforms Meta Platforms - Tegenvallende ontwikkelingen, maar sentiment te negatief

donderdag 27 oktober 2022

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
US30303M1027 USD 9.7 0 Bewust Communicatiediensten

Tegenvallende ontwikkelingen, maar sentiment te negatief

Meta Platforms (Meta) heeft historisch gezien een hoge groei en hoge marges gerealiseerd. Momenteel kampt Meta echter met veel tegenwind: stijgende rentes die een negatieve invloed hebben op de waardering van de toekomstige groei, dalende groeitaxaties, een zwakkere advertentiemarkt, afnemende betrokkenheid onder jongeren, de antitrust-rechtszaak die opnieuw is ingediend door de Amerikaanse toezichthouder FTC, de Apple iOS-update die gericht adverteren moeilijker maakt en de extra investeringen die nodig zijn om Meta ook in de toekomst relevant te houden. Meta heeft echter veel mogelijkheden om de diverse platforms meer ten gelde te maken in de toekomst en nieuwe groeimarkten aan te boren, zoals virtual reality en de Metaverse. Interoperabiliteit van de diverse platforms is een belangrijk speerpunt. Meta heeft verder als voordeel dat loonkosten een relatief laag percentage vormen van de omzet. Ook andere inputkosten die bij veel andere bedrijven sterk oplopen door de inflatie zijn voor Meta beperkt. Meta heeft verder een netto-kaspositie en zal daarom minder last hebben van hogere financieringskosten door stijgende rentes dan bijvoorbeeld telecombedrijven. De waardering van het aandeel is momenteel zeer laag.

De standaard in sociale media

Meta Platforms (voorheen Facebook) is standaard op het gebied van sociale media via internet. Niet alleen via Facebook, maar ook via Facebook Messenger, WhatsApp en Instagram, maakt bijna 90% van de wereldbevolking (exclusief China) die een internetverbinding heeft, geregeld gebruik van Meta. Het is daarmee een van de belangrijkste spelers in een nog steeds groeiende markt. De ‘draai naar mobiel’ is vrijwel afgerond, uiteindelijk zonder grote financiële gevolgen. Omdat de opbrengst per mobiele klik veel lager is dan die per muisklik, bleven de inkomsten uit ‘mobiel’ in eerste instantie wat achter. Meta heeft begin 2014 berichtendienst WhatsApp overgenomen voor $16,5 mld. In 2021 heeft Meta op een omzet van $118 mld een aangepaste nettowinst behaald van $39 mld.

Gemengde resultaten en tegenvallende vooruitzichten voor 2023 door hogere kosten. Zeer negatief sentiment biedt aantrekkelijke instapkans

Meta rapporteerde op 27 oktober nabeurs gemengde resultaten over het derde kwartaal, maar het waren vooral de tegenvallende omzet- en kostenprognoses die zorgden voor een negatieve koersreactie van zo’n -20% nabeurs. Meta wil meer gaan investeren in ‘de metaverse’, virtual reality en artificial intelligence, waardoor de kosten volgend jaar hoger uit zullen vallen. Dit werd slecht ontvangen aangezien beleggers liever hadden gezien dat Meta zich concentreert op de tegenvallende ontwikkelingen van de huidige activiteiten. Wat niet meehelpt is dat het gebruik van de metaverse en virtual reality tot nu toe mager is. Meta gaat dus meer investeren in activiteiten die nog onbewezen zijn en voorlopig niets opleveren, terwijl de omzet sterk onder druk staat. Adverteerders geven minder uit als gevolg van de verslechterende economie en een strenger privacy-beleid van Apple, waardoor gericht adverteren minder goed mogelijk is en daardoor minder efficiënt. Die investeringen zijn naar onze mening wel noodzakelijk om toekomstige groei te kunnen realiseren. Meta heeft 2,9 miljard dagelijkse bezoekers en 3,7 miljard maandelijkse bezoekers op haar platforms; Instagram heeft recent het aantal van 2 miljard maandelijkse actieve gebruikers bereikt. Met dat soort aantallen is groei zeker niet meer vanzelfsprekend. Dat Meta dus zoekt naar nieuwe groeimarkten (waaronder de metaverse en focus op zakelijke markten) is volgens ons, ondanks de moeilijk te verteren investeringen, toch een pluspunt.

Omzet valt mee, winst valt tegen. Vooruitzichten vierde kwartaal en 2023: verdere druk op omzet op korte termijn, hogere investeringen, maar ook focus op kosteneffic?intie

Dan de kwartaalresultaten: de omzet daalde met 4,5% jaar op jaar (joj) naar $27,7 mld en lag 1% boven de gemiddelde analistenverwachting (consensus). De advertentie-inkomsten daalden -3,7% (joj) naar $27,4 mld en lagen 1,4% boven de consensus. De omzet uit Reality Labs (virtual reality, metaverse) daalde met 49% joj naar $285 mln en lag 30% onder de consensus. Het operationeel verlies bij Reality Labs was met $3,7 mld fors groter (19%) dan verwacht. Overige inkomsten stegen met 9% joj naar $192 mln en lagen globaal in lijn met de consensus. Opvallend is dat de korte video’s (‘reels’) net als bij YouTube zorgen voor een zekere kannibalisatie, omdat de monetisatie van deze korte filmpjes lager ligt dan bij de andere diensten. De grote tegenvaller zat niet zozeer bij de omzet als wel bij de winst. De winst per aandeel kwam uit op $1,64 en lag 13% onder de consensus. De operationele marge lag met 20% aanzienlijk onder de consensus van 22%. Het aantal dagelijkse actieve gebruikers kwam uit op 1,98 miljard en lag 6,5% boven de consensus. Het aantal maandelijks actieve gebruikers kwam uit op 2,96 miljard en lag grofweg in lijn met de consensus. Het aantal advertentie-impressies steeg met 17%, ver boven de verwachte stijging van 11,8%. Daar stond dan weer tegenover dat de prijs per advertentie flink naar beneden ging, met 18%, terwijl de consensus had gerekend op een kleinere daling van 15%. Het management zegt dat er op korte termijn ‘uitdagende omstandigheden’ zijn voor de omzet en verwacht dat ongunstige valuta-effecten tegenwind zullen geven met betrekking tot de omzetgroei van zo’n 7% joj. De sterkste beweging van de Amerikaanse dollar lijkt echter achter de rug en we verwachten dat deze trend volgend jaar keert. Positief is dat Meta de groei van het medewerkersbestand gaat beperken en geen verdere groei van het aantal medewerkers verwacht in 2023 ten opzichte van het derde kwartaal. Er worden ook andere efficiëntieslagen gemaakt om de winstgevendheid te ondersteunen. Minder positief is dan weer dat Meta verwacht dat de operationele verliezen bij Reality Labs substantieel hoger zullen uitvallen in 2023. De bandbreedte voor de kostenraming voor 2022 werd licht verlaagd naar $85 tot 87 mld van $85 tot 88 mld. Maar de kostenraming voor 2023 viel behoorlijk tegen met $96 tot 101 mld, terwijl de consensus eerder rond de $93 mld lag.

Conclusie

Het aandeel noteert tegen 10,9 maal de getaxeerde winst voor de komende twaalf maanden. De waardering is daarmee uitzonderlijk laag ten opzichte van de eigen historie (27,6) en de subsector Media & Entertainment (15,4). Als de negatieve koersreactie nabeurs doorzet in de komende handelsdag dan zal de koerswinstverhouding zelfs onder de 10 uitkomen. De lage waardering is voor een groot deel te verklaren door de gekelderde groeivooruitzichten en de onzekerheid rond het succes van nieuwe activiteiten waarin zeer veel geld wordt geïnvesteerd. Maar op deze waarderingsniveaus vinden we dat de markt veel te negatief is geworden, niet alleen over het potentiële succes van de metaverse, maar ook over het mogelijke herstel van de advertentie-inkomsten van de huidige activiteiten. Bovendien maakt Meta duidelijk dat de focus op kostenefficiëntie ligt en is de ‘sense of urgency’ duidelijk aanwezig. We achten Meta uiteindelijk in staat z’n metaverse, virtual reality en AI-activiteiten tot een succes te maken en daarbij ook nieuwe markten aan te boren, met alle nieuwe groeimogelijkheden (waaronder die op de zakelijke markt) van dien. We denken dat het negatieve sentiment een uitzonderlijk aantrekkelijk instapmoment biedt.

Kansen

  • Met 3,7 miljard bezoekers per maand op de platforms, is Meta uitzonderlijk groot.
  • Dankzij het inzicht in sociale verbanden heeft Meta een goedgevulde database, die zeer waardevol is voor adverteerders. Ook Instagram is beschikbaar voor reclames.
  • Meta werkt aan meerdere initiatieven die voor verdere groei kunnen zorgen waaronder e-commerce (Marketplace, Facebook Shops, Instagram Ceckout), meer interoperabiliteit van de platforms, korte video's (Reels) en AR/VR met als nieuwe visie een Metaverse waarin alle diensten in een virtuele wereld samenkomen en allesomvattend zijn van sociale bijeenkomsten tot werk en entertainment.
  • De loonkosten als percentage van de omzet zijn beperkt ten opzichte van veel bedrijven in andere sectoren. Dat is een voordeel, zeker nu de inflatie sterk oploopt. Ook andere inputkosten zijn minder gevoelig voor inflatie dan bij telecombedrijven en vooral bedrijven in andere sectoren.

Risico's

  • Bijna alle winst komt uit advertenties, andere initiatieven leveren (nog) weinig op.
  • De toezichtsdruk op big-tech is sterk toegenomen wereldwijd en er lopen diverse rechtszaken. Mededingingsrechtszaken kunnen leiden tot verplichte opsplitsing van de verschillende platforms.
  • Er moet veel geïnvesteerd​​​​​​​ worden in nieuwe technologie en diensten (metaverse, virtual reality, AI), terwijl het succes daarvan nog onzeker is.
  • Het totale duurzaamheidsrisico is hoog. De blootstelling naar duurzame risico's is gemiddeld, maar ligt aanzienlijk boven het gemiddelde van de subsector. Het management van duurzame kwesties is gemiddeld. Meta verzamelt veel gebruikersdata met Facebook, Instagram, Messenger en WhatsApp waardoor het bedrijf blootgesteld is aan data privacy en veiligheidsrisico's. Strengere wetgeving kan de vergaring en gebruik van data bemoeilijken waardoor de advertentie-inkomsten onder druk kunnen komen te staan.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een achterblijver (NFI -) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 69,09 op Facebook 1,8 75,64 0,00 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 69,09 op Facebook 1,8 75,64 0,00 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jan Kleipool, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen