TA AEX: tot hoever zet herstel door?

4 feb – 10:23

De AEX brak al door zijn dalende toppenlijn, maar nadert meerdere belangrijke weerstanden in het middellangetermijnbeeld. Wanneer eindigt de huidige zeer krachtige herstelbeweging? Voor dit product is een prospectus beschikbaar op www.ingsprinters.nl. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële-informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product zeer groot is, namelijk 7 op een schaal van 7.