Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Bewegingsruimte wordt krapper

donderdag 24 januari 2019

De bewegingsruimte in de AEX in het kortetermijnbeeld wordt steeds krapper en hij zal binnenkort een vervolgrichting moeten kiezen. Ik acht daarbij de kans op de vorming van een top nog steeds het grootst.   

Met een kortstondige verhoging van de jaartop naar 511,45 wist de AEX boven de recent gevormde tweezers top bij 510,60 te kruipen. Toch blijft hiermee de kans op een meervoudige top in het kortetermijnbeeld mogelijk. Aan de bovenkant ligt namelijk een brede weerstandszone. Als eerste ligt hier de 2e neerwaartse gap die tijdens de forse vrije val beweging in december werd gevormd. Deze gap ligt tussen de 511,85 en 516. Verder ligt bij 516,50 de meervoudig geteste dalende toppenlijn vanaf de juli-top. Vanaf deze top bij 576,90 zagen we meerdere lagere toppen in het afgelopen jaar ontstaan. De meest recente lagere toppenzone werd in november-december gevormd bij de zone 530 – 534,20. Een doorbraak boven deze dalende toppenlijn zou in principe de weg vrijmaken voor een hertest van de zone 530 – 534,20. In dat scenario zal mijn langetermijnopinie niet veranderen, maar lijkt een test en doorbraak van de jaarbodem (472,20) aanzienlijk langer op zich te laten wachten. Buiten de test van deze zware en brede weerstandszone moeten we zeer alert zijn op de vorming van toppatronen in het kortetermijnbeeld. Deze zouden een eerste indicatie voor de volgende lagere top in het middellangetermijnbeeld kunnen zijn. Toch zou een eerste duidelijke verzwakking pas optreden onder de steil stijgende bodemlijn vanaf de 472,20-bodem van eind vorig jaar. Deze opgaande bodemlijn is vandaag bij 505,20 te vinden, ongeveer gelijk aan het 50-daags gemiddelde. Gisteren werd deze opgaande bodemlijn nog precies getest. 

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Short

Short

505,20 / 502,80 / 500,50 / 493,70

511,85 / 513 / 516 / 516,50 / 518,70

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XV, 23 januari 2019, Zie ook onze uitleg van technische begrippen

Volgende lagere top in de sinds juli 2018 dalende trend in de maak? 

De huidige herstelbeweging sinds eind december bedraagt inmiddels bijna 40 punten in een maand tijd. Daarmee is deze herstelbeweging de grootste tegenreactie in de dalende trend. Toch betekent dit niet dat een bodem in het langetermijnbeeld is geplaatst. Ondanks dit herstel blijft de dalende trend in bijna alle indices intact en lijkt er slechts sprake te zijn van een terugtest naar voormalige neerwaartse vervolguitbraken. Zo zien we in veel indices dat vorig jaar grote hoofd-schouderpatronen werden afgerond. De huidige opwaartse herstelbeweging is dan ook te zien als terugtest (pull-back) naar de neklijn van deze patronen. Kijken we naar de AEX dan zagen we vorig jaar juist de vorming van een groot topvormingsproces met een meervoudige toppenzone die in het eerste half jaar werd gevormd. Deze toppenzone lag rond de 574 waarbij elke top gepaard met de vorming van een toppatroon in de maandgrafiek. Aan de onderkant van dit topvormingsproces lag de zone 516 – 517. De huidige opleving kan een hertest blijken te zijn van deze voormalige onderkant van dit proces. Ook zou dit herstel voor de 5e lagere top kunnen zorgen langs de aanwezige dalende toppenlijn sinds de jaartop van juli vorig jaar. Deze toppenlijn ligt vandaag bij 516,50. Daarbij ga ik er vanuit dat 2018 een klassiek overgangsjaar is geworden tussen de laatste fase van een langetermijnbullmarkt (sinds begin 2009) en een nieuwe bearmarkt. We zagen begin vorig jaar de neerwaartse doorbraak onder de sinds 2016 (vanaf de 378-bodem) versteilingsfase. Tesamen met de zeer hoge euforie onder beleggers leek hiermee een jaar geleden het einde in zicht te zijn van de bijna 10 jaar durende bullmarkt. Deze euforie onder beleggers is ondanks de forse terugval van vorig jaar (ruim 103 punten tussen top en bodem) nog steeds niet verdwenen. Dit is naar mijn mening ook een signaal dat de huidige terugval sinds de zomermaanden van 2018 nog steeds niet ten einde is gekomen. Voor dit jaar houd ik een doelzone aan van 400 – 410. Daarbij gaf ik in de afgelopen maanden al aan dat herstelbewegingen krachtig kunnen zijn. De trend blijft vooralsnog neerwaarts, pas een doorbraak boven de zone 530 – 534,20 zou een meer zijwaartse markt kunnen laten ontstaan in het middellangetermijnbeeld.

Eerste verzwakking treedt op onder de stijgende bodemlijn bij 505,20 

Het opwaartse potentieel lijkt voor de komende dagen/week dus beperkt te zijn. De AEX test de onderkant van de brede neerwaartse gap van december tussen de 511,85 en 516. Verder ligt aan de bovenkant van deze gap ook de sinds juli dalende toppenlijn. Als we verder kijken naar de Fibonacci-retracementniveaus tussen de jaartop (576,90) en jaarbodem (472,20) van vorig jaar dan ligt het eerste niveaus van 38,2% bij 513. Zolang de AEX in het middellangetermijnbeeld hieronder weet te blijven in de komende week dan blijft de krachtige neerwaartse trend intact en lijkt het nog steeds mogelijk dat de AEX zijn bodem bij 472,20 in de loop van dit kwartaal onder druk gaat zetten. Het 50%-niveau ligt overigens bij 525. Een kortstondige uitschieter boven zowel het 38,2%-niveau evenals de dalende toppenlijn (nu 516,50) is overigens mogelijk als overshoot tijdens deze herstelbeweging. Dit zagen we ook aan de onderkant eind december, toen de AEX kortstondig onder de dalende bodemlijn van het brede dalende trendkanaal sinds juli vorig jaar brak. Buiten het feit dat we alert moeten zijn op de vorming van nieuwe toppatronen, waar liggen dan de belangrijke steunpunten? De eerste belangrijke steun ligt bij de vanaf de 472,20 stijgende bodemlijn die vandaag bij 505,20 is te vinden. Een slotkoers hieronder geeft de eerste verzwakking aan. Bevestiging van een top treedt op onder de dubbele bodem 502,85. Deze dubbele werd in de afgelopen 4 handelsdagen gevormd en is tevens de bovenkant van een eerder gevormde opwaartse gap tussen de 500,50 en 502,85.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 520,18 op AEX 10,0 5,77 5,79 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 462,62 op AEX 5,0 11,51 11,53 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 631,86 op AEX 10,1 5,69 5,71 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 677,0 op AEX 5,0 11,49 11,50 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 24 januari 2019 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.