Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ​Alle aandacht naar handelsbesprekingen, beleggers nerveus

vrijdag 10 mei 2019

Goedemorgen. Nu het kwartaalcijferseizoen op zijn einde loopt en er geen belangrijke macro-economische cijfers op de agenda staan, gaat alle aandacht van beleggers uit naar geopolitieke berichten. 

Trump maakt beleggers nerveus

Zij worden op hun wenken bediend door president Trump, die de handelsbesprekingen met China sinds afgelopen zondag via zijn favoriete medium, Twitter, onder spanning heeft gezet. Met zijn dreiging om de handelstarieven te verhogen omdat de gesprekken met de Chinezen in zijn ogen te weinig vorderingen maken, heeft hij niet alleen alle aandacht op zich gericht maar beleggers vooral nerveus gemaakt. 'Brexiteers' zullen wel jaloers zijn op alle aandacht voor Trump. Behalve het koninklijke geboortenieuws is het erg stil aan de andere kant van Het Kanaal. 

Importheffingen hadden impact op economie… 

De vraag is nu of alle recente ophef over de handelsbesprekingen tussen de VS en China voor beleggers als ruis kan worden beschouwd, of dat het een enorme impact gaat hebben. Ik neig naar het eerste. Sinds de Amerikanen vorig jaar importheffingen hebben ingevoerd op Chinese goederen, en dat andersom ook is gedaan door de Chinezen op Amerikaanse goederen, heeft dat in eerste instantie vooral negatieve gevolgen gehad voor de wereldhandel. De economische groei werd hierdoor in de tweede helft van vorig jaar gedrukt. De spanningen op de financiële markten werden destijds versterkt door de verwachting dat de Fed de geldkraan verder dicht zou draaien. Tot december vorig jaar was dit ook het geval. Maar na de draai van honderdtachtig graden van de Fed begin dit jaar, is er veel veranderd. 

… maar draai Fed heeft veel veranderd

De rentepauze die de centrale bank inlaste, was een echte 'game changer'. De angst voor een krapper monetair beleid is afgenomen, sommigen gaan zelfs uit van een renteverlaging. Verder is de economische groei in het eerste kwartaal van dit jaar gestabiliseerd en in sommige regio's, waaronder de eurozone en de VS, ondanks alle onzekerheid zelfs aangetrokken. De krappe arbeidsmarkt en het sterke consumentenvertrouwen zijn positieve factoren die we niet snel zien verslechteren. Hogere importtarieven op Chinese goederen door de VS, en vice versa, gaan dit beeld op korte termijn niet veranderen.

Even wat gas terug is goed

Dit betekent niet dat aandelenkoersen in één rechte lijn zullen bewegen. Na de rally in de afgelopen maanden is het goed dat er even wat gas wordt teruggenomen. De handelsperikelen tussen de VS en China zijn daarvoor een uitstekend excuus. Maar zolang de arbeidsmarkt en het consumentenvertrouwen in de VS en de eurozone niet sterk verzwakken, is er fundamenteel niet veel aan de hand. 

Europese beurzen onderuit, rente onveranderd

Europese beleggers hadden daar gisteren weinig oren naar. Angst en rode koersenborden overheersten op de Europese aandelenmarkten. Het blijft, na al die jaren dat ik de financiële markten observeer, fascinerend om te zien hoe emotie het bij sommige beleggers in een mum van tijd kan overnemen van de ratio. Aan het einde van de handelsdag stond de Stoxx Europe 600-index op een verlies van 1,7%, de sterkste daling sinds december vorig jaar. Het bericht over de 'prachtige' brief die president Trump van zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping had gekregen, kwam te laat om nog op te reageren. In die brief zou staan dat China ernaar streeft om een handelsakkoord met de VS te bereiken, of iets van gelijke strekking. Op de obligatiemarkt bleef men rustig. Natuurlijk lagen risicopremies op bedrijfsobligaties onder druk, maar de Duitse 10-jaarsrente bleef uiteindelijk liggen op -0,05%. De euro veerde iets op tot 1,122 tegenover de dollar.

Wall Street herstelt van eerdere verliezen

In reactie op de negatieve stemming op de Europese beurzen, opende Wall Street ook flink lager. Maar na het bericht van Trump over de brief van Xi Jinping veerden de koersen op. De S&P 500-index sloot 0,3% lager na eerder op een verlies van 1,5% te hebben gestaan. Een mooie dag voor de daghandelaren, mits je steeds goed zit natuurlijk. De Nasdaq-index sloot met een verlies van 0,4%. De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde met 4 basispunten naar 2,44%. Tussentijds daalde deze even onder de 3-maandsrente, waardoor we nu weer overal verhalen gaan lezen over de voorspellende kracht van zo’n inverse rentecurve. Het is misschien lastig om er aan te ontkomen, maar ik zou ze even negeren. 

Overwegend plussen in Azië

Zoals verwacht, zijn de markten in Azië vanmorgen nog steeds nerveus. Beleggers zijn in afwachting van de uitkomsten van de handelsbesprekingen die vandaag in Washington worden vervolgd. Als ik op mijn Bloombergscherm kijk, zie ik toch overwegend groene koersen. De Nikkei-index staat in Tokio op het moment van schrijven op een verlies van 0,35%, maar de Kospi-index wint 0,35% in Seoel. De Hang Seng-index wint in Hongkong 1% en de beurzen op het vasteland van China stijgen rond de 2%. De futures op de Amerikaanse aandelenindices noteren op dit moment iets lager, maar de Europese beurzen gaan hoger openen.

Agenda van vandaag

Op de  agenda voor vandaag staan onder andere Duitse handelscijfers en industriële productiecijfers uit Frankrijk, Italië en Spanje. Verder staan er eerstekwartaalgroeicijfers uit het VK op de agenda. Uit de VS krijgen we onder andere inflatiecijfers van april. Kwartaalcijfers krijgen we vandaag van onder andere Deutsche Post, Linde, Telefonica en Viacom. 

Alvast een heel goed weekend en tot maandag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 521,01 op AEX 10,0 5,79 5,81 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 463,38 op AEX 5,0 11,54 11,56 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 633,24 op AEX 10,0 5,71 5,73 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 678,0 op AEX 5,0 11,43 11,44 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 10 mei 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.