Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Beurzen profiteren van trage groei en overvloedig geld

dinsdag 19 november 2019


Goedemorgen. Het was een rustig dagje was op de beurzen. Beleggers zijn in afwachting van meer nieuws over de handelsbesprekingen tussen de VS en China. 

Vraag naar ‘defensieve’ aandelen

Bij zo'n 20% à 30% lager dan gemiddelde omzetten eindigden de meeste Europese aandelenindices met kleine verliezen. Alleen de FTSE 100-index in Londen (+0,1%) en de Zwitserse beurs (+0,4%) eindigden hoger dan ze vrijdag waren gesloten. Aandelen uit defensieve, dus economisch minder gevoelige sectoren zoals vastgoed (+1,5%) en nutsbedrijven (+1%) waren gevraagd, terwijl oliegerelateerde aandelen (-0,9%) de rode lantaarn droegen. 

Populariteit niet-duurzame beleggingen neemt af

De beursgang van het Saoedische staatsolieconcern Aramaco, het naar eigen taxatie waardevolste bedrijf van de wereld, blijkt moeizaam te verlopen. De belangstelling is veel minder groot dan werd gehoopt. Dit tekent de afnemende belangstelling voor niet-duurzame bedrijven (zoals fossiele-energieconcerns), een trend die we al langer zien en naar onze mening alleen maar sterker zal worden. Bovendien drukte de volgende daling van de olieprijs (-1,4%) gisteren het sentiment in de energiesector. De weging daarvan in onze tactische assetallocatie hebben we vorige week verlaagd van overwogen naar neutraal. 

Rentes vrijwel onveranderd

De Stoxx Europe 600-index eindigde na een heel saaie handelsdag met een marginaal verliesje van 0,01%. Op de obligatiemarkt was ook nauwelijks beweging. De Bund, zoals de rente op tienjarige Duitse staatsobligaties wel wordt genoemd, eindigde onveranderd op 
-0,34% en spreads op bedrijfsobligaties (de risico-opslagen in de rentes, vergeleken met ‘veilige’ staatsobligaties) sloten op vrijwel hetzelfde niveau als afgelopen vrijdag.

Vertrouwen Amerikaanse huizenbouwers daalt iets

De vertrouwensindex van Amerikaanse huizen-bouwende aannemers is vorige maand gedaald van 71 naar 70 punten. Analisten rekenden op een gelijkblijvende stand van 71 punten. Desondanks gaat het met de Amerikaanse huizenmarkt nog best goed en hebben ze naar mijn weten geen last van stikstofbeperkingen. Verder was er ook in de VS geen macro-economisch nieuws te melden en is het wachten op berichten over de handelsbesprekingen. Geruchten dat president Trump moeilijk zou doen over het terugdraaien van de importheffingen neem ik met een korreltje zout. Op het moment dat er geen of weinig nieuws is, wordt er vaak naar iets gezocht dat de markten in beweging kan zetten. Soms is dat er gewoon niet. 

Nieuwe records op Wall Street

Bij gemiddelde omzetten sloot de S&P 500-index toch weer op een nieuwe recordstand na een winst van 0,1%. De Dow Jones Industrial Average won 0,1%, eveneens een nieuw record, net als de Nasdaq. Met een jaarwinst van bijna 26% nadert de wereldwijde aandelenindex, de MSCI All Country World Index (total return, netto in euro's) de ruim 30% koerswinst van crisisjaar 2009. Als je het zo bekijkt, vraag je je af of we wel een sterkere economische groei zouden moeten willen, als beleggers. Een matige economische groei en het overvloedige aanbod van goedkoop geld (dankzij de centrale banken) vormen de ideale omstandigheden voor beleggers. Een recessie of een sterk aantrekkende groei zou de pret alleen maar kunnen bederven. De rentes op Amerikaanse staatsobligaties daalden gisteren nog iets verder. De 10-jaarsrente daalde met 2 basispunten naar 1,82%. De dollar werd iets zwakker op $1,108 tegenover euro, dat zien we als een positieve ontwikkeling.

Lokale aandelen in Hongkong dit jaar op magere 4%

Ondanks de aanhoudende onrust in Hongkong staat de Hang Seng-index er vanmorgen op een winst van 1,2%. Er lijkt al veel slecht nieuws ingeprijsd in de lokale aandelen die met een winst van iets meer dan 4% dit jaar ver achterblijven bij de rest van de wereld. De beurs van Shanghai (+0,5%) doet het met een jaarwinst van ruim 17% een stuk beter. De gisteren aangekondigde renteverlaging door de Chinese centrale bank heeft ook vandaag nog een positieve uitwerking op het sentiment. De beurs van Shenzhen wint vanmorgen zelfs 1,4%. De beurs van Australië is 0,7% hoger gesloten nadat de centrale bank van Australië in de notulen van de laatste beleidsvergadering hintte op een renteverlaging. De Nikkei-index in Tokio (-0,5%) en de Kospi-index in Seoel (-0,3%) zijn wel lager geëindigd. De zogenoemde futures op de Amerikaanse aandelenindices staan op het moment van schrijven licht hoger. We verwachten dan ook een licht hogere opening van dan Europese beurzen.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere autoverkoopcijfers en cijfers over de bouwuitgaven in de eurozone. Vooral de cijfers over de autoverkopen zijn interessant om in de gaten te houden. Eens kijken of het herstel van vorige maand (+14,5%) een vervolg krijgt, dat zou vooral goed nieuws zijn voor Duitsland. Verder krijgen we industriële-productiecijfers uit Italië en huizenmarktcijfers uit de VS. Het kwartaalcijferseizoen is nog niet helemaal afgelopen. Vandaag komen nog onder ander Sonova, Kohl's, Home Depot en Medtronic met kwartaalcijfers. 

Fijne dag! 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 500,7 op AEX 10,0 5,54 5,56 -7,19 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 446,73 op AEX 5,0 10,94 10,96 -3,78 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 601,11 op AEX 10,0 5,46 5,48 +7,68 % Koop Sprinter
Sprinter Short 647,0 op AEX 5,0 10,91 10,93 +3,70 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 19 november 2019, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.