Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Energieaandelen en financiële waarden profiteren van stijgende rentes

maandag 11 oktober 2021

Door Simon Wiersma, Investment Manager (11 oktober 2021, 8.58 uur) - Goedemorgen. Dat was nog eens een mooi cadeautje dit weekend, een paar prachtige nazomerdagen.

We hebben meer genoten van het weer dan van het optreden van 'ons Oranje'. Er werd vrijdag dan wel gewonnen van Letland maar het plezier spatte er nu niet echt vanaf. Hopelijk gaan we vanavond tegen Gibraltar wat meer zien. Leuker was de Formule 1-race gisteren in Istanbul, waar het weer eens kletsnat was, Max mooi tweede werd waardoor hij in het kampioenschap weer bovenaan staat. Hopelijk kan hij dat volhouden tot het einde. Ik heb er wel vertrouwen in. 

‘Geen belastingverhoging’: beurs in Tokio hoger

Op mijn koersenscherm zie ik dat Aziatische beleggers er vanmorgen ook wel weer vertrouwen in hebben. De meest hoofdindices in het Oosten kleuren groen en staan dus op winst. Beleggers in Tokio putten blijkbaar moed uit het bericht dat de nieuwe Japanse premier de belastingen niet zal verhogen. De Japanse yen staat iets zwakker tegenover de Amerikaanse dollar, wat gunstig is voor de aandelenkoersen in Tokio. De Nikkei-index staat 1,7% hoger, de eveneens Japanse Topix-index wint 1,6%. In Hongkong staan de Chinese tech-aandelen zoals Tencent (+3%) en Alibaba (+9,4%) flink hoger nadat een boete voor maaltijdbezorger Meituan (+9,2%) lager blijkt uit te vallen dan werd gevreesd. De Hang Seng-index in Hongkong koerst op het moment van schrijven 2,3% hoger. 

Australische tienjaarsrente stijgt 8 basispunten…

De beurzen op het vasteland van China doen het rustiger aan en schommelen rond het slot van vrijdag. De Australische beurs staat op een verlies van 0,3% terwijl de Australische tienjaarsrente 8 basispunten hoger staat op 1,73%. En dan zijn we weer terug bij hét thema van de afgelopen weken, dat naar verwachting ook het thema voor de komende weken en maanden zal zijn: hogere rentes. De opwaartse druk op de inflatie neemt wereldwijd (mede door de hogere energieprijzen) steeds verder toe. De prijsstijgingen zijn misschien wel veel minder tijdelijk dan sommige centrale bankiers op dit moment inschatten. 

… net als de Britse afgelopen vrijdag

Vanuit de Bank of England, de Britse centrale bank, komen ook steeds meer hints op een koerswijziging: om de beleidsrente op korte termijn te verhogen om de hoge inflatie in het Verenigd Koninkrijk te beteugelen. Vrijdag steeg de Britse tienjaarsrente met nog eens 8 basispunten naar 1,16%. Ook de marktrentes op euro-staatsobligaties liepen vrijdag verder op. De Duitse tienjaarsrente steeg 3 basispunten naar -0,15%; ook de Nederlandse steeg 3 basispunten (naar -0,02%) en heeft de nul procent weer in het vizier. 

Stoxx Europe 600-index: weekwinst 1%; ‘tech’ lager

Zorgen over de verder oplopende inflatie en de afnemende economische groei drukten vrijdag het sentiment op de Europese aandelenbeurzen. Tegenvallende arbeidsmarktcijfers uit de VS overheersten in de laatste handelsuren de beursstemming. De Stoxx Europe 600-index eindigde de week met een dagverlies van 0,3%, waardoor de weekwinst zakte tot +1%. Dat is nog wel de beste week in bijna twee maanden. Sectorindices van de sectoren energie (+2,1%) en financiële waarden (+0,2%) waren vrijdag de enige die nog wel in de plus wisten te sluiten. IT-aandelen (-1,7%) eindigden onderaan. Sterk oplopende rentes zijn niet gunstig voor (op basis van koers-winstverhouding doorgaans hoog gewaardeerde) ‘groeiaandelen’, meestal wel voor (lager gewaardeerde) ‘waardeaandelen’ zoals bankaandelen.

Tegenvallende banengroei in VS in september…

Volgens het officiële Amerikaanse arbeidsmarktrapport dat vrijdag uitkwam zijn er vorige maand in de VS slechts 194.000 nieuwe banen bijgekomen. Dat is veel minder dan de verwachte half miljoen en het is de tweede maand op rij dat dit cijfer flink tegenvalt. De positieve bijstelling (met 169.000 banen) van de groei over de voorgaande twee maanden kan het september-cijfer niet beter maken dan het is. Anderzijds zijn er wel correcties voor seizoensinvloeden toegepast, waardoor het grote aantal nieuwe banen in het Amerikaanse onderwijs (misschien onterecht) buiten beschouwing zijn gelaten. 

… maar werkloosheid VS daalt toch naar 4,8% (door lagere participatiegraad)

De Amerikaanse werkloosheid is vorige maand wel gedaald van 5,2% naar 4,8%. Dat is een stuk lager dan de 5,1% die werd verwacht en komt vooral door de lagere participatiegraad (percentage werkenden en werkzoekenden van de totale beroepsbevolking). De participatiegraad in de VS is gedaald van 61,7% naar 61,6%, terwijl economen vooraf rekenden op een stijging naar 61,8%. Verder zijn de uurlonen op maandbasis met 0,6% gestegen, meer dan de verwachte 0,4%. Op jaarbasis bedroeg de stijging 4,6%. Goed voor werknemers (de consumenten), slecht voor de winstmarges van veel bedrijven. Met 11 miljoen openstaande vacatures geeft het lage aantal nieuwe banen aan, dat de druk op de lonen verder zal toenemen en de Amerikaanse centrale bank, de ‘Fed’, naar onze verwachting volgende maand zal beginnen met 'tapering': het matigen van het obligatie-opkoopprogramma. Dat is ook waar de obligatiemarkt vanuit gaat. Vrijdag liep de Amerikaanse tienjaarsrente met 4 basispunten op naar 1,61%, het hoogste niveau in vier maanden. We verwachten dat deze nog verder op zal lopen. Dat zal vandaag niet gebeuren, omdat de obligatiemarkt is gesloten vanwege de viering van Columbusdag, de tweede maandag van oktober.

ING: meer in financiële waarden en energieaandelen

Wall Street bood vrijdag het zelfde beeld als de Europese beurzen. Oliegerelateerde aandelen (+3,1%) profiteerden van de verder stijgende olieprijs (+0,5%) en bankaandelen (+0,5%) hadden de wind in de rug door de oplopende kapitaalmarktrentes, die gunstig zijn voor de rentemarges in de financiële sector. Alle andere aandelensectoren eindigden vrijdag in de min. De S&P 500-index eindigde 0,2% lager, de Nasdaq verloor 0,5% en de Dow Jones Industrial Average sloot met een fractioneel verlies van 0,03%. Over aandelensectoren gesproken: vorige week hebben we in de Vermogensbeheer-strategieën van ING de weging van aandelen uit de sectoren energie en financiële waarden verhoogd naar ‘overwogen’. Een uitgebreide toelichting op ons sectorbeleid en onze bredere visie kun je vinden in het ING Maandbericht beleggen van oktober. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices noteren licht onder het slot van vrijdag. De Europese aandelenbeurzen zullen naar verwachting vlak aan de nieuwe week beginnen.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere industriële-productiecijfers uit Italië. Verder verwachte we vandaag geen richtinggevende macro-economische cijfers. Deze week gaat het ‘kwartaalcijferseizoen’ van start, met woensdag onder andere cijfers van de financials JPMorgan Chase & Co en BlackRock. Fijne week!  Groet, Simon

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 11 oktober 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 11 oktober 2021, 8.06 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.