Auteur

David Wolters
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Genmab Genmab

woensdag 30 november 2022

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
DKK 27.2 0 Sustainable Pharmaceuticals, Biotechnology

Genmab is een biofarmaceutisch bedrijf met specialistische kennis op het gebied van kankermedicijnen. De afgelopen jaren heeft het bedrijf ook grote successen geboekt met de ontwikkeling daarvan. De waardering van het aandeel is fors hoger dan het sectorgemiddelde maar de verwachte winstgroei ook.

Deense specialist in behandeling van kanker en auto-immuunziekten

Genmab is een biofarmaceutisch bedrijf uit Denemarken dat zich voornamelijk richt op de ontwikkeling van therapieën voor de behandeling van kanker en auto-immuunziekten. Op dit moment ontvangt het bedrijf voornamelijk royalties uit samenwerkingsverbanden. De belangrijkste royalty-inkomsten ontvangt het bedrijf voor de middelen Darzalex (behandeling van leukemie), Tepezza (oogziekte) en Kesimpta (MS). Analisten verwachten dat in 2022 de royalties van Darzalex maar liefst 70% van de omzet leveren. Genmab is opgericht in 1999 na interesse van een groep Deense beleggers die wilden investeren. Het bedrijf heeft een sterke band met Nederland: de huidige ceo Jan van de Winkel is tevens hoogleraar immunotherapie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Het concern heeft dan ook een sterke researchafdeling in Utrecht, vlakbij de universiteit, met laboratoria van topkwaliteit, waaronder een geavanceerd robot-laboratorium. Genmab heeft 1200 werknemers en verkoopt zijn producten zowel via het eigen kanaal als via strategische samenwerkingsverbanden met andere farmaceuten. In 2021 realiseerde het bedrijf een winst van DKK 3,2 mld op een omzet van DKK 8,5 mld. Het bedrijf heeft een sterke financiële positie met nagenoeg geen schuld en veel kasgeld op de balans.

Technologisch platform

Genmab heeft een aantal platforms ontwikkeld op basis van antilichaamtechnologie. Een voorbeeld hiervan is het Duobodyplatform, dat zich specifiek richt op het ontdekken en ontwikkelen van ‘biospecifieke’ antilichamen (antibodies). Deze spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van immuniteit tegen bacteriën en virussen. Maar in de moderne medicijnontwikkeling kunnen speciale antilichamen worden ontwikkeld die gebruikt kunnen worden bij de behandeling van kanker. Genmab streeft naar samenwerking met andere biofarmaceutische en farmaceutische bedrijven, maar ook met databedrijven, om grote stappen te kunnen zetten op het gebied van medicijnenontwikkeling. Een ander voorbeeld van samenwerking is die met het Nederlands Kankerinstituut in Amsterdam. Genmab stimuleert wetenschappers en medicijnontwikkelaars om onconventioneel te denken en beloont zijn medewerkers ook daarvoor.

Beter dan verwacht kwartaal. Bedrijf verhoogd jaarprognose

Genmab rapporteerde over het derde kwartaal van 2022 een omzet van DKK 4,09 mld (+77% joj) en een operationele winst van DKK 1,9 mld (+117% joj). Dit was beter dan de consensusverwachting van analisten (consensus). Ook de aangepaste winst per aandeel (wpa) was met DKK 39,17 hoger dan verwacht. Het belangrijke middel Darzalex (behandeling van leukemie) groeide sterk - beter dan de consensusverwachting van analisten. Dit kwartaal profiteerde het medicijn van een beter dan verwachte omze,t vooral door het afdekken van valuta’s. Wel waren de operationele kosten van Genmab hoger dan verwacht. Genmab bevestigde de verhoging van de omzetprognose die onlangs is afgegeven voor heel 2022, van DKK 12 tot 13 mld naar DKK 13,5 tot 14,5 mld. Dit is beter dan de consensus. De aangepaste operationele winst werd onlangs verhoogd van DKK 3,8 tot 4,5 mld naar DKK 5,1 tot 6,5 mld, eveneens beter dan de consensus van analisten. De operationele kosten lopen op door negatieve valuta-effecten, maar ook door investeringen in R&D en het uitbouwen van commerciele infrastructuur vanwege de verwachte lancering van een nieuw medicijn (Epcoritamab). De verhoging van de outlook komt voornamelijk door de goede resultaten van Darzalex, maar ook door omzet gerelateerd aan de verwachte goedkeuring van Epcoritamab door de FDA.

Waardering fors hoger dan het sectorgemiddelde

Genmab profiteert, zoals verwacht, van de sterke verkopen van Darzalex en verhoogde onlangs zijn outlook voor 2022. Door de sterke positionering van Darzalex in oncologie verwachten wij goede resultaten in de komende kwartalen. Het concern heeft specialistische kennis op het gebied van kankermedicatie en reeds grote successen geboekt met de ontwikkeling ervan. De waardering van het aandeel is fors hoger dan het sectorgemiddelde, net als de verwachte winstgroei. Daarnaast heeft Genmab een sterke balans en een forse vrije kasstroom die overnames mogelijk kan maken om de productontwikkelingspijplijn verder aan te vullen.

Kansen

  • Genmab heeft grote successen geboekt met de ontwikkeling van kankermedicijnen. Darzalex is hier een goed voorbeeld van. Het ziet er dan ook naar uit dat dit medicijn de standaardbehandeling van leukemie wordt. De effectiviteit en veiligheid ervan zijn robuust te noemen. Ook verlopen de patenten van dit medicijn pas in 2029. Genmab hoeft ook geen kosten te betalen voor de fabricage van dit medicijn, deze liggen volledig bij Johnson & Johnson.
  • Het concern scoort goed op het gebied van corporate governance. Specifiek de kwaliteit en integriteit van het management, maar ook de financiele rapportages. Het concern heeft een gemiddeld ESG-risico.
  • Genmab heeft een sterke ontwikkelpijplijn; de koersontwikkeling kan de komende jaren dan ook aangejaagd worden door positieve pijplijnupdates. Een voorbeeld daarvan is het onlangs goedgekeurde medicijn Tivdak (baarmoederhalskanker). Dit heeft van de Amerikaanse toezichthouder, de FDA, een spoedgoedkeuring gekregen.

Risico's

  • De verwachting is dat de royaltybetalingen van Darzalex 70% van de omzet uitmaken in 2022. Het is dan ook belangrijk dat hierover geen negatieve pijplijnupdates komen.
  • Er loopt een arbitrageprocedure wegens een geschil met Johnson & Johnson over royaltybetalingen aan Genmab voor het belangrijke medicijn Darzalex. Hierdoor zijn de royaltybetalingen sinds het tweede kwartaal 2020 lager. Johnson & Johnson liet weten dat dit te maken heeft met het aandeel dat Genmab moet betalen aan het bedrijf Halozyme Therapeutics. Door het gebruik van de technologie van dit bedrijf bij het toedienen van het medicijn aan patiënten is de gebruiksvriendelijkheid fors verbeterd. De toediening duurt nu slechts nog enkele minuten (een korte injectie) in plaats van 3-4 uur aan het infuus. Een van de uitkomsten van het geschil kan zijn dat Genmab eind dit decennium geen royaltybetalingen van Johnson en Johnson meer ontvangt. Dit scenario is inmiddels uitgekomen.
  • Meer concurrentie op het gebied van specialistische kankermedicijnen.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam universum. Het bedrijf scoort bovengemiddeld op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er is geen sprake van ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 2303,8 op Genmab 4,7 7,50 7,53 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 2303,8 op Genmab 4,7 7,50 7,53 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.